Documente

Lucruri de care ai nevoie.

Statutul Elevului

Documentul care reuneşte toate drepturile, îndatoririle şi sancțiunile beneficiarilor primari ai educației, elevii.

Regulament de organizare si functionare

Arată că CNE funcționează regulamentar şi legal pe baza unui ordin de ministru, fiind găsite dispozițile care explică modul de organizare şi funcționare a acestuia.

Regulament de Organizare și Desfășurare a Adunării Generale

Regulamentul care indică cum se organizează şi desfăşoară Adunările Generale din cadrul CJE Hunedoara.

Regulamentul intern

Documentul care stipulează modul în care funcționează CJE-urile ŞI CŞE-urile descris în articolul 75 din Regulamentul de Ordine şi Funcționare al CNE.

Metodologia de organizare si desfasurare a alegerilor

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Biroul Executiv al CNE-ului, CŞE-urilor şi CJE-urilor

Formular de candidatura

Formular de candidatură pentru Consiliul Şcolar/Județean/Național al Elevilor